Îngrijiri comunitare

Îngrijiri medicale  la domiciliu

Prin îngrijire medicală la domiciliu se subînțelege orice activitate de îngrijire medicală prestată la domiciliul pacientul de către lucrătorul medical cu instruire în domeniu, care contribuie la îmbunătățirea stării acestuia.
Îngrijirile medicale la domiciliu includ intervențiile medicale prestate în conformitate cu Standardul național de îngrijiri medicale la domiciliu, aprobat de  Ministerul Sănătății RM.

Beneficiarii

Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sînt persoane cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară.

În funcție de stare și gradul de dependența, beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu pot fi:
Total dependent – pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activității zilnice de bază fără ajutorul altei persoane și are nevoie de îngrijire medicală.
Parțial dependent – pacientul care nu poate îndeplini cel puțin două activități zilnice de bază fără ajutorul altei persoane și din cauza stării de sănătatea are nevoie de îngrijire medicală.
Independent – pacientul care îndeplinește activitățile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane, dar care, din cauza afecțiunii cronice, necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.

Prestarea serviciilor îngrijiri medicale la domiciliu

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu sunt prestate de către instituții medicale indefirent de forma de proprietate, acreditate in domeniul dat, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
Identificarea pacienților se face de către medicul de familie a pacientului la locul de trai, în baza criteriilor date de către medic, în baza patologiilor existente și gradul de dependență.
Tratamentul și manoperele se efectuiază pe baza prescriirilor și recomandărilor medicului de familie.

 

ro_RORomanian