Servicii

Ce va putem oferi noi?

Îngrijiri medicale la domiciliu

Prin îngrijire medicală la domiciliu se subînțelege orice activitate de îngrijire medicală prestată la domiciliul pacientul de către lucrătorul medical cu instruire în domeniu, care contribuie la îmbunătățirea stării acestuia. Îngrijirile medicale la domiciliu includ intervențiile medicale prestate în conformitate cu Standardul național de îngrijiri medicale la domiciliu, aprobat de Ministerul Sănătății RM.

Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sînt persoane cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară. În funcție de stare și gradul de dependența, beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu pot fi: Total dependent – pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activității zilnice de bază fără ajutorul altei persoane și are nevoie de îngrijire medicală. Parțial dependent – pacientul care nu poate îndeplini cel puțin două activități zilnice de bază fără ajutorul altei persoane și din cauza stării de sănătatea are nevoie de îngrijire medicală. Independent – pacientul care îndeplinește activitățile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane, dar care, din cauza afecțiunii cronice, necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.

Definiţia Îngrijirii Paliative:

“ Îngrijirea paliativă este îngrijirea menită să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, atunci cînd se confruntă cu o boală ameninţătoare de viaţă; îngrijirea se concentrează pe prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea şi tratamentul impecabil al durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale.”
(OMS, 2002)

Este o abordare holistică (probleme fizice, sociale, psiho-emoţionale, spirituale)

  • Necesită o abordare interdisciplinară

  • E adecvată nu doar pacienților cu cancer

  • E adecvată în paralel cu tratamentele active pentru boala de bază

  • Nu trebuie introdusă doar după epuizarea tuturor alternativelor terapeutice care vizeaza vindecarea bolii de bază

Beneficiarii pentru îngrijirea comunitară sunt pacienții cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere F-27e), inclusive şi în cazurile când îngrijirile medicale la domiciliu sunt recomandate de către medicii specialişti de profil.

Beneficiarii pentru îngrijirea paliativă sunt pacienţii de toate vârstele cu maladii cronice în stadiu avansat şi alte boli cu prognostic limitat, care au speranţa de viaţă sub 12 luni, cu simptoame necontrolate, suferinţă psiho – emoţională sau spiritual semnificativă şi/sau prezintă un anumit nivel de dependenţă.
Admiterea beneficiarilor va avea loc numai cu consimţământul în formă scrisă a pacientului, iar în cazul incapacităţii lui de a lua decizii (fără discernământ) şi dorinţa sa nu este cunoscută, familia sau reprezentantul lui legal au dreptul de a
participa la luarea deciziei asupra tratamentului şi a îngrijirii. Admiterea beneficiarilor va avea loc în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau a specialistului în colaborare cu prestatorii de servicii de îngrijiri paliative.

ro_RORomanian