Colaborare

Centru Medicilor de Familie din municipiul Balti

Începînd cu anul 2012 AO Medlife cooperează fructuos cu Centrul Medicinii de Familie din mun. Bălți în furnizarea serviciilor de îngrijiri comunitare și paliative la domiciliu. Administrația CMF mun. Bălți este cointeresată de extinderea acestui tip de serviciu medical pentru populație și prin acțiunile sale, contribuie activ la creșterea volumului îngrijirilor medicale la domiciliu în teritoriul deservit.
Interacțiunea se desfășoară la toate nivelele de medicină primară a mun. Bălți, de la coordonare cu conducerea IMSP CMF mun. Bălți, continuând la nivelul Centrelor de sănătate, șefi de secție și terminând cu medicii de familie și zonele rurale, care aparțin mun. Bălți. Un loc important în implementarea îngrijirilor medicale și paliative aparține asistentelor medicale din CMF mun. Bălți.
La fiecare sector, împreună cu medicii de familie, conform indicațiilor medicale, se efectuează selectarea pacienților, care au nevoie de acest tip de servicii, procedurile necesare și volumul individual de îngrijiri pentru fiecare pacient. Anual, liste de pacienți care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu sunt discutate cu conducătorii Centrului Medicilor de Familie mun. Bălți, actualizate și extinse. Este oformată documentația medicală corespunzătoare.
Rezultatul multor ani de activitate comună a dus la o creștere semnificativă a volumului serviciilor de îngrijiri medicale furnizate la domiciliu. În același timp, aria de acoperire a acestui serviciu s-a extins. Unul dintre principalele rezultate ale colaborării active este că teritoriul deservit de medicina primară mun. Bălți astăzi este cel mai mult acoperit cu servicii pentru îngrijirii comunitare și paliative la domiciliu în Republica Moldova.
Acest rezultat are un efect pozitiv asupra calității vieții beneficiarilor acestui tip de serviciu – persoanele în vârstă, persoane cu mai multe boli cronice în stadiul avansat, țintuiți la pat, pacienții cu cancer și alte boli incurabile.

Colaborarea Cu Colegiul de Medicina Balti

AO Medlife colaborează cu Colegiul de Medicină Bălți cu scopul de a pune în aplicare îngrijirile medicale comunitare și paliative la domiciliu. În 2018 a fost încheiat un contract de colaborare între Colegiul de Medicină Bălti și AO Medlife. AO Medlife a oferit elevilor Colegiului baza, structura și abilitățile dobândite ale organizației în implementarea ingrijirilor comunitare și paliative la domiciliu. Studenții fac studii practice pe baza AO Medlife, unde își consolidează cunoștințele teoretice dobândite și obțin abilități practice în îngrijiri medicale la domiciliu.

  O componentă importantă a cooperării este vizita pacienților dependenți de către asistenta medicală AO Medlife împreuna cu studenții la domiciliu pe bază voluntară și nerambursabilă.

  82 de voluntari participă la vizitele la domiciliu a persoanelor vârstnice și la  pacienți care au nevoie de îngrijiri, efectuează diverse manopere, participă la viața persoanelor singure. Această activitate îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pacienților severi și netratabili, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere social.

SA Labormed Phara

 SA Labormed Pharma
SA Labormed Pharma colaborează cu AO Medlife în domeniul susținerii serviciilor de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu în Republica Moldova. Această colaborare este orientată spre ocrotirea sănătății populației și dezvoltarea Asociației ca instituție.AO „Medlife” este o organizaţie nonprofit, care funcţionează conform  Programului Unic RM în domeniul ocrotirii sănătăţii, și este finanțată pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu din fondurilor CNAM. În acest context, reieșind din faptul că resursele financiare ale Asociației sunt limitate, pentru deservirea calitativă și ameliorarea stării pacienților, este necesar un suport financiar suplimentar. Cheltuielile adăugătoare sunt redirecționate pentru serviciile transport, care sunt necesare deplasării personalului la domiciliul pacienților, motivarea lucrătorilor medicali și procurarea medicamentelor destinate, conform indicațiilor medicale beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu – pacienţi de vîrstă senilă, invalizii de gr. I-II, persoanele ţintite la pat, cu patologii cronice multiple în stadiu avansat.SA Labormed Pharma acordă ajutor financiar, care integral este orientat spre beneficiul pacienților și ameliorarea stării lor de sănătate și contribuie la dezvoltarea Asociației ca instituția.Prin acest gest nobil  se manifestă o responsabilitate socială faţă de ei, iar poziţia ocupată este şi o parte importantă a imaginii instituţii SA Labormed Pharma. 

ro_RORomanian